CDC Quảng Ninh tổ chức tập huấn công tác quản lý môi trường y tế 2022

Sáng ngày 14/06, Khoa Sức khỏe môi trường & Y tế trường học – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn công tác quản lý môi trường y tế cho các bệnh viện, phòng y tế, trạm y tế trên địa bàn TP. Hạ Long.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được giới thiệu những quy định về quản lý chất thải y tế theo Luật BVMT số 72/2020/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; thực trạng công tác bảo vệ môi trường y tế tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua; thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về Quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; triển khai Quyết định 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.

Đ/c Từ Thị Anh Phương – PGĐ CDC Quảng Ninh phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Công tác quản lý môi trường y tế trong thời gian qua gặp phải một số khó khăn, tồn tại như: Nguồn kinh phí cho việc xử lý chất thải y tế nguy hại; đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải y tế còn hạn chế; Cán bộ phụ trách công tác quản lý chất thải y tế chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm (TYT); Công tác quản lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 của F0 tại nhà còn gặp nhiều khó khăn (nhân lực thu gom, dụng cụ đựng chất thải, kinh phí xử lý,…)…

Đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chi cục trưởng Chi cục BVMT – Sở TNMT.

Một số kiến nghị được đưa ra như: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chất thải y tế, đặc biệt là các CSYT tư nhân; Hàng năm, TTYT, PYT xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn định kỳ về quản lý CTYT cho các CSYT tại địa phương; Các TTYT thực hiện tốt công tác QLCT YT của các TYT trên địa bàn; Tăng cường biện pháp giảm thiểu CTYT phát sinh tại các CSYT…

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Bs Hoàng Thị Lê – Trưởng khoa SKMT&YTTH nêu thực trạng công tác bảo vệ môi trường y tế Quảng Ninh.

Các đại biểu thảo luận tại buổi tập huấn.

Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu tham dự được nâng cao thêm kiến thức, kỹ năng, góp phần đảm bảo công tác quản lý môi trường y tế tại địa phương.

Anh Tuấn – CDC Quảng Ninh