CDC tập huấn truyền thông nguy cơ, kỹ năng viết tin, bài năm 2021 tại TP Hạ Long

Từ ngày 14/10 đến ngày 15/10/2021 Trung tâm Y tế TP Hạ Long phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp tập huấn truyền thông nguy cơ, kỹ năng viết tin, bài năm 2021 cho cán bộ phụ trách truyền thông TTYT, Phòng Y tế  và đại diện các bộ tại xã, phường.

Bác sĩ Trương Văn Khương – Phó Khoa TTGDSK CDC Quảng Ninh tuyền đạt kiến thức tại buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe giảng viên Bác sĩ Trương Văn Khương – Phó Khoa truyền thông Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh trao đổi các nội dung như: Khái niệm cơ bản về truyền thông nguy cơ; Nguyên tắc của truyền thông nguy cơ; Lập kế hoạch truyền thông một vụ dịch; Kế hoạch truyền thông các giai đoạn của dịch; Quản lý thông tin vụ dịch; Giám sát truyền thông nguy cơ.

Thực hành viết tin, bài truyền thông. Kỹ năng biên tập tin, bài truyền thông trên báo chí và các trang mạng xã hội.

Quang cảnh lớp học

Kết thúc buổi tập huấn các học viên đã được trang bị thêm kiến thức về  kỹ năng truyền thông nguy cơ, đồng thời củng cố thêm kỹ năng viết tin bài, bài truyền thông cho các hoạt động giáo dục sức khỏe tại địa bàn .

Hoàng Yến – CDC Quảng Ninh