Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh: Nâng cao chất lượng dân số

Công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình luôn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người dân, mỗi gia đình, cũng như sự phát triển bền vững của đất nước. Trong những năm qua, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh luôn nỗ lực, thay đổi với nhiều cách làm mới, thiết thực để từng bước nâng cao chất lượng dân số, duy trì sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

Nhận thức được ý nghĩa đó, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc đưa ra mục tiêu, hoạch định chính sách đưa công tác dân số không ngừng phát triển. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác DS-KHHGĐ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tổ chức 1.003 buổi tư vấn lồng ghép tại các Trạm Y tế nhân ngày tiêm chủng mở rộng cho 18.508 lượt bà mẹ mang thai; sàng lọc trước sinh cho 8.647/9.279 bà mẹ mang thai (93,18%), sàng lọc sơ sinh cho 3.583/7.015 trẻ (51,08%); tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép khám sức khỏe định kỳ cho 64.319 người cao tuổi; hoạt động tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân được triển khai tại 13 huyện/thị xã/thành phố, duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ tiền hôn nhân tại 177 xã/phường/thị trấn,…Công tác truyền thông giáo dục cũng được đổi mới không chỉ về nội dung mà còn chú trọng về hình thức, phương pháp, bằng nhiều loại hình, mô hình phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán của từng đối tượng, vùng miền, hướng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Duy trì mức sinh ổn định thông qua hoạt động tư vấn SKSS cho người dân tộc thiểu số tại Móng Cái

Để nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần nhằm đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, Chi cục DS – KHHGĐ tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, mô hình nâng cao chất lượng dân số, điển hình là mô hình tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân. Những năm qua mô hình này đã góp phần cung cấp và nâng cao kiến thức, kỹ năng về SKSS, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục đặc biệt là HIV/AIDS. Song song với các dự án, chương trình nói trên, công tác tuyên truyền vận động và cung ứng dịch vụ DS – KHHGĐ trên địa bàn toàn tỉnh cũng được Chi cục chú trọng phát triển rộng rãi, thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là truyền thông trực tiếp. Chi cục đã trực tiếp chỉ đạo Trung tâm DS – KHHGĐ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hoạt động truyền thông tại địa phương, chú trọng những nơi tập trung nhiều cặp vợ chồng sinh con một bề, vùng có mức sinh cao, những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh sản, chưa áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, nhóm tuổi vị thành niên thanh niên…

Tuy đạt được những kết quả tốt đẹp, nhưng công tác DS – KHHGĐ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế. Theo ông Hoàng Văn Hy, Chi cục trưởng Chi cục DSKHHGĐ tỉnh: “Mặc dù hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho công tác DS-KHHGĐ đã đạt được, song vẫn còn một số mục tiêu đạt thấp hoặc chưa thực sự vững chắc. Bộ máy tổ chức, cán bộ chưa được hoàn thiện, thiếu thống nhất ở các địa phương; Mức sinh giữa các vùng còn chênh lệch; Mất cân bằng giới tính khi sinh tuy có giảm song còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại do tư tưởng truyền thống của một bộ phận người dân. Sự gia tăng dân số cơ học, phân bố dân cư, đô thị hóa chưa theo quy hoạch ở các thành phố, thị xã, khu công nghiệp phát triển; Công tác truyền thông, giao dục về dân số ở một số ngành, địa phương, nhóm đối tượng hiệu quả chưa cao, vai trò của nhà trường còn hạn chế, nội dung truyền thông và tận dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi cung cấp dịch vụ từ bao cấp sang xã hội hóa, thị trường hóa còn chậm và chưa toàn diện, chủ yếu tập trung vào kế hoạch hóa gia đình…”. Vì vậy, để công tác DS – KHHGĐ thực sự đi cuộc sống và nâng cao hiệu quả trong cộng đồng, nhất là các đồng bào cùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cần sự bắt tay vào cuộc của toàn xã hội, sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là ý thức và trách nhiệm của chính người dân tại địa phương.

Trong thời gian tới, để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu kế hoạch được giao Chi cục Dân số-KHHGĐ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham mưu chỉ đạo và triển khai các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS, đặc biệt là đẩy mạnh các dịch vụ xã hội hóa, trong đó thực hiện xã hội hóa các dịch vụ sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh. Từng bước khống chế tình trạng tăng sinh và mất cân bằng giới tính khi sinh ở các địa phương; xây dựng nội quy, quy chế xử lý các trường hợp vi phạm chính sách dân số của cơ quan, đơn vị; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ y tế, dân số vi phạm chính sách dân số sinh con lần 3 trở lên.

Công tác dân số KHHGĐ không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa về văn hóa, xã hội, góp phần quan trọng đến sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và của mỗi địa phương nói riêng. Kết quả đạt được trong những năm qua là sự nỗ lực của đội ngũ những người làm công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình từ tỉnh đến cơ sở để đưa hoạt động này thực sự trở thành mối quan tâm của mọi người, mọi nhà và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thanh Nga (CDC Quảng Ninh)