Xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh để xảy ra mất ATTP

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các khu, điểm du lịch, ngày 09/08/2023, đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí (đ/c) Nguyễn Minh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn,  đã tiến hành…

Đọc tiếp