Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè

Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa hè, thời tiết nóng ẩm tại khu vực miền Bắc và mùa mưa ở khu vực miền Trung, miền Nam rất thuận lợi cho các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa, bệnh do muỗi truyền, tay chân…

Đọc tiếp