Tiếp nhận Tình nguyện viên phái cử Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

Sáng 08/6/2023, Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng đã tổ chức chương trình tiếp nhận tình nguyện viên phái cử thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc và hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện trong thời gian 02 năm. Tới…

Đọc tiếp

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU: CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ VỀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG, TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN

Sáng ngày 01/6/2023, tại Thị xã Đồng Triều,  Trung tâm Y tế thị xã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Trung tâm Y tế về bổ nhiệm cán bộ quản lý khoa phòng, Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn.           Tham dự hội…

Đọc tiếp

Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng

Vi chất dinh dưỡng là nhóm chất quan trọng trong sự tăng trưởng, nâng cao tầm vóc, trí tuệ, sức khỏe, sức đề kháng của cơ thể và chất lượng cuộc sống của con người. Vì vậy, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng rất cần thiết ở mọi lứa…

Đọc tiếp