Phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động Quốc gia vì môi trường năm 2022

Sáng ngày 28/5/2022, tại huyện Tiên Yên, Bộ TN&MT và UBND tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày đa dạng sinh học (22/5), Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Đại biểu tham…

Đọc tiếp