Tiếp nhận Tình nguyện viên phái cử Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc tại Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng

Sáng 08/6/2023, Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng đã tổ chức chương trình tiếp nhận tình nguyện viên phái cử thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đến làm việc và hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện trong thời gian 02 năm. Tới…

Đọc tiếp

Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 17/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”…

Đọc tiếp