Công đoàn ngành Y tế tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật

Ngày 30/7/2021, Công đoàn ngành (CĐN) Y tế Quảng Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, quy chế dân chủ theo Đề án “Phát triển Quan hệ lao động” năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn ngành  Y tế; Ban Nữ công CĐN và các Công đoàn cơ sở; Ban Thanh tra nhân dân các Công đoàn cơ sở; CNVCLĐ tại một số doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐN Y tế và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, giảng viên Liên đoàn Lao động tỉnh đã giới thiệu, phổ biến những nội dung chính như: Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách pháp luật Nhà nước mới liên quan trực tiếp đến tổ chức Công đoàn và quyền lợi người lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019 được thực hiện trong năm 2021…  Kết hợp tư vấn pháp luật. Giải đáp, tư vấn các vấn đề về chính sách pháp luật, Luật Công đoàn, bộ luật Lao động, bình đẳng giới, các vấn đề về chính sách BHXH, BHYT, BHTN…

Đồng chí Đỗ Văn Khánh – Phó ban chính sách Pháp luật & QHLĐ , Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh truyền đạt kiến thức tại hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích nêu cao vai trò của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và của tổ chức Công đoàn. Trang bị kiến thức cơ bản, kinh nghiệm và thực tiễn, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Nâng cao chất lượng quan hệ lao động, ý thức trách nhiệm, cũng như tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa Công đoàn cơ sở với chuyên môn đồng cấp trong việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc. Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐN Y tế chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, nắm vững lý luận và nghiệp vụ công đoàn; nhiệt tình tâm huyết với phong trào; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao dám đấu tranh vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật mới một cách kịp thời, đầy đủ cũng như vị trí, vai trò của Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình để áp dụng, triển khai phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng quan hệ lao động qua đó thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thái Hoàn, Hoàng Yến (CDC Quảng Ninh)