COVID-19 không còn là dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch đã thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Quyết định này được đưa ra vào chiều ngày 3/6, tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Y tế, COVID-19 không còn đáp ứng các tiêu chí dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A căn cứ theo các quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và qua các số liệu theo dõi diễn biến dịch tại Việt Nam thời gian qua. Do đó, Bộ Y tế đề xuất áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm để điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B.

COVID-19 hiện được xác định không còn đáp ứng các tiêu chí của bệnh truyền nhiễm nhóm A

SARS-CoV-2 (vi rút gây ra bệnh COVID-19) vẫn là vi rút có tốc độ lây truyền nhanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số ca mắc hiện nay đã giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022 (từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023, ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc).

Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong do COVID-19 trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh xuống còn 0,02% so với tỷ lệ tử vong năm 2021 là 1,86%, năm 2022 là 0,1%, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B đang được ghi nhận tại Việt Nam trong 05 năm gần đây như: Sốt xuất huyết (0,022%), Sốt rét (0,017%), Bạch hầu (0,102%), Ho gà (0,417%).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định tạo phiên họp Covid-19 không còn đáp ứng tiêu chí là bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân.

Việc công bố hết dịch sẽ theo quy định Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, thẩm quyền chuyển Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B (các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh, có thể gây tử vong) thuộc Bộ Y tế. Đồng thời, Bộ sẽ chủ trì ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để xây dựng Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình mới.

Thanh Nga (CDC)