Cục Phòng, chống HIV/AIDS kiểm tra, giám sát tại Quảng Ninh

Ngày 8/9, đoàn công tác của Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã có buổi kiểm tra, giám sát tại Quảng Ninh về công tác phòng chống HIV/AIDS tại hội trường tầng 3, cơ sở 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. ThS. Nguyễn Chí Lung, Chánh Văn phòng Cục làm Trưởng Đoàn. Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vũ Quyết Thắng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) cùng các trưởng khoa, phòng chuyên môn của Trung tâm.

Tại buổi làm việc, phía Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã triển khai kiểm tra về một số nội dung như Tổ chức hệ thống phòng, chống HIV/AIDS; Công tác ban hành, tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống HIV/AIDS; Công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS; Công tác mua sắm, đấu thầu và quản lý trang thiết bị, vật tư y tế nhận từ các nguồn Trung ương hỗ trợ; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn: Tư vấn, xét nghiệm HIV; Dự phòng lây nhiễm HIV; Điều trị HIV/AIDS; Giám sát dịch HIV.

ThS. Nguyễn Chí Lung, Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS đại diện đoàn công tác phát biểu

Căn cứ Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được giao nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện mua sắm tập trung thuôc Methadone cho các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh; là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm,…; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật;…

ThS. Nguyễn Chí Lung, Chánh Văn phòng Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Theo đó, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Chí Lung, Chánh Văn phòng Cục đánh giá cao những kết quả mà CDC Quảng Ninh đã đạt được trong công tác phòng chống HIV/AIDS. Theo đồng chí, so với những năm trước đây, tỉnh Quảng Ninh đã có những bước tiến vượt bậc, góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội nói chung cũng như tệ nạn ma túy nói riêng trên toàn tỉnh.

Đấu tranh phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm là cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng, vì vậy, đồng chí yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nâng cao nhận thức của người dân.

Đồng chí Vũ Quyết Thắng – Giám đốc CDC Quảng Ninh

Đồng chí Vũ Quyết Thắng – Giám đốc CDC Quảng Ninh đã trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp, chia sẻ của đoàn công tác, đồng thời Trung tâm sẽ tiếp thu, ghi nhận để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Lê Giang – Thái Hoàn (CDC)