Đảm bảo an toàn trong xử lý chất thải y tế

Thống kê của Sở Y tế, mỗi ngày chất thải y tế phát sinh từ hoạt động của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khoảng 2.103mnước thải, 1.662kg chất thải rắn. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tỉnh, ngành Y tế luôn chú trọng đến vấn đề xử lý chất thải y tế một cách an toàn nhất.

Khu thu gom, bảo ôn rác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Sở Y tế hiện quản lý 31 đơn vị y tế, gồm các đơn vị tuyến tỉnh, các trung tâm y tế tuyến huyện đa chức năng, các bệnh viện đa khoa tuyến huyện, đơn vị dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện và một số đơn vị y tế khác… Trên địa bàn tỉnh còn có 1 viện thuộc tỉnh quản lý, 1 bệnh viện dân lập và một số phòng khám đa khoa, 177 trạm y tế tuyến xã.

Ngành Y tế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy định pháp luật về thu gom, phân loại, xử lý chất thải y tế. Để đảm bảo công tác xử lý chất thải y tế một cách tốt nhất, các đơn vị đều phân công lãnh đạo, khoa, phòng hoặc cán bộ chuyên trách công tác quản lý môi trường y tế. Đội ngũ làm công tác này được đào tạo tập huấn về quản lý môi trường, quản lý chất thải y tế. Cán bộ, nhân viên y tế trong toàn ngành thường xuyên được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phân loại rác thải, từ đó trực tiếp hướng dẫn bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để họ cùng chung tay trong phân loại rác thải y tế.

Tỉnh luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế trên địa bàn. Đối với rác thải y tế nguy hại, trước đây toàn ngành được tỉnh đầu tư 18 lò đốt rác có công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động, một số lò đốt hư hỏng, hết khấu hao.

Do nhiều bệnh viện, trung tâm y tế có vị trí gần khu dân cư, nên việc đốt rác thải y tế cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Để đảm bảo xử lý rác thải y tế nguy hại một cách an toàn, không làm ảnh hưởng đến người dân, nhất là các hộ sinh sống xung quanh cơ sở y tế; thực hiện chỉ đạo của tỉnh và Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế không sử dụng các lò đốt rác, mà ký cam kết với Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ Thương mại môi trường xanh, Công ty CP Công nghệ An Sinh (2 đơn vị đều được cấp phép xử lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật) để thu gom rác thải y tế.

Nhân viên Trạm Y tế xã Quảng Sơn (huyện Hải Hà) xử lý nước thải y tế tại Trạm.

Trước khi được vận chuyển đi, rác thải y tế độc hại được lưu tại hệ thống bảo ôn rác của các đơn vị. Trên địa bàn tỉnh hiện còn duy nhất hệ thống lò đốt của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô hoạt động, do đặc điểm là huyện đảo, điều kiện vận chuyển khó khăn.

Tháng 2/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Theo đó định hướng, mô hình xử lý chất thải rắn y tế nguy hại của các đơn vị y tế trên địa bàn được áp dụng theo 4 cụm: Khu xử lý chất thải rắn Khe Giang; Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả; Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên; Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, với công nghệ lò đốt chưng cất khí khô tiên tiến của Nhật Bản và công nghệ vi sóng ở áp suất thường tích hợp nghiền, cắt. Sở Y tế hiện đã triển khai Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” do Bộ Y tế thực hiện, qua đó đầu tư 2 hệ thống xử lý chất thải y tế rắn bằng phương pháp hấp sóng. 2 hệ thống này hiện hoạt động rất tốt.

Hiện 27/27 bệnh viện, trung tâm y tế các địa phương đã được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải y tế. Nước thải từ các khoa, phòng được dẫn về hệ thống xử lý nước thải y tế của đơn vị, được xử lý trước khi hòa vào hệ thống thu gom chung của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. 177/177 trạm y tế tuyến xã được đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải y tế. Để đảm bảo an toàn trong xử lý chất thải y tế, ngành Y tế tỉnh chủ động ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào trong công tác bảo vệ môi trường…

Hệ thống xử lý khí thải từ các phòng xét nghiệm được đầu tư bằng phương pháp hấp thụ, đảm bảo khí thải được xử lý theo đúng quy định.

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ tại các cơ sở y tế địa bàn tỉnh đều cho các thông số về môi trường (nước, không khí) cơ bản đảm bảo theo quy chuẩn cho phép; 100% lượng rác thải y tế phát sinh được xử lý đúng quy định.

(Nguồn: Báo Quảng Ninh)