Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh: Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 04/7/2024, Đảng uỷ Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ Sở Y tế; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Y tế; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở Y tế; Trưởng các tổ chức đoàn thể của Sở Y tế; cùng toàn thể đảng viên thuộc các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng uỷ Sở Y tế.

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trực tuyến

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Sở Y tế đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Đảng uỷ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Đảng bộ thực hiện tốt công tác chuyên môn khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: 6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở Y tế đã kịp thời xây dựng, ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh (04/9/1964-04/9/2024). Lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngay trong tháng 01/2024; chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận chủ động rà soát việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025 và năm 2024. Chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động và phong trào thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; quan tâm bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên; xây dựng tổ chức và góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Qua đó, ý thức và chất lượng xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chương trình KTGS của một số tổ chức đảng, đoàn thể trong toàn Đảng bộ được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Nhằm góp phần giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của Ngành Y tế Quảng Ninh, Đảng uỷ cùng cơ quan chuyên môn Sở Y tế đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh một số nội dung trọng tâm, như: Nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế (nhưng không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu) thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Đề án “Dân số và Phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án Nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI) tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 ; Quyết định phê duyệt đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn I); Công hàm chúc Tết Ủy ban Y tế và Sức khỏe Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; Kế hoạch thực hiện “Đề án bảo đảm ATTP tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Kế hoạch tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024, Kế hoạch bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024, Kế hoạch triển khai thực hiện “Quyết định số 5628/QĐ-BYT ngày 09/12/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024 – 2030; Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ và chương trình hành động số 37-Ctr/TU ngày 02/4/2024 của Tỉnh uỷ; nhu cầu vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026,…Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh; Tiểu Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh.

Về công tác tổ chức cán bộ và quản lý đảng viên, đảng uỷ triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 19/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về khung tiêu chí xây dựng, thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt” trong Đảng bộ tỉnh; ban hành Quyết định công nhận 31 chi bộ và 3 đảng bộ bộ phận là chi bộ, đảng bộ bốn tốt năm 2023. Công tác kiện toàn cấp ủy và thẩm định, kết luận chính trị cho các đồng chí phục vụ công tác cán bộ được Đảng ủy Sở Y tế triển khai kịp thời, bảo đảm quy trình, quy định. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở Y tế đã thực hiện báo cáo thẩm tra kết luận chính trị cho 52 đồng chí phục vụ công tác cán bộ của 04 chi, đảng bộ trực thuộc; Xét đề nghị kết nạp 06 đảng viên mới, công nhận 22 đảng viên chính thức; làm thủ tục tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 26 đảng viên.

6 tháng cuối năm 2024, Đảng ủy Sở Y tế sẽ tiếp tục Tiếp tục rà soát, củng cố hệ thống y tế phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Tập trung triển khai hiệu quả mô hình Chuyển đổi số, phát triển dữ liệu Quốc gia về dân cư trong lĩnh vực y tế; Tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, hiện đại cho hệ thống y tế dự phòng, hệ thống khám chữa bệnh và hệ thống cấp cứu; tăng cường rà soát hiệu quả đầu tư trong y tế; Nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế y tế gắn với phát triển chuyên môn tạo nguồn thu bền vững cho đơn vị; Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức, cán bộ; Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn khám chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ Ngành Y tế được giao; Tiếp tục chỉ đạocác nhiệm vụ trọng tâm trong Công tác Y tế dự phòng; Quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về chính sách pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực, chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan, đơn vị.

Về công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng công sở văn minh; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Chăm lo đến đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhân dịp này, các cán bộ, Đảng viên tại các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc còn được quán triệt, triển khai một số văn bản, quy định gồm: Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 27/6/2024 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư “về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị “Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 19/5/2024 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về khung tiêu chí xây dựng, thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ tỉnh; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;….Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết trong cơ quan, đơn vị; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các văn bản, nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Y tế quán triệt, triển khai một số văn bản, quy định

Mạnh Hùng, Ngọc Phượng – CDC QN