Đa dạng các hình thức tuyên truyền trong phòng chống dịch bệnh

Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ trong phòng chống dịch bệnh, thời gian qua, thành phố Móng Cái đã luôn có sự đổi mới, vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chủ động bảo vệ sức khoẻ bản thân và những người xung quanh.

Thanh Nga (CDC)