Hội đồng Ngành Y tế đánh giá sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cơ sở tỉnh

Chiều ngày 26/5/2022, tại TP. Hạ Long, Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Y tế đã họp, đánh giá sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp tỉnh, cơ sở tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng KHCN Ngành Y tế chủ trì hội nghị.

Hội đồng đã xem xét, đánh giá 09 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, cơ sở tỉnh với một số đề tài tiêu biểu như: “Ứng dụng kỹ thuật can thiệp tối thiểu nút coil có sự hỗ trợ của bóng chẹn trong điều trị phình động mạch não” do nhóm nghiên cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thực hiện; “Nghiên cứu ứng dụng có vạt da cân cơ có cuống mạch nuôi điều trị tổn thương khuyết hổng phần mềm chi thể tại Quảng Ninh 2022 – 2023” của Bệnh viện Bãi Cháy; “Ứng dụng kỹ thuật thanh trùng sữa mẹ trong điều trị trẻ sơ sinh non tháng bệnh lý và thúc đẩy tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ tại Quảng Ninh” của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; “Đánh giá tình trạng COVID-19 kéo dài, hậu COVID và hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2022” của nhóm nghiên cứu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng KHCN Ngành Y tế phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng KHCN Ngành Y tế đánh giá đề tài nghiên cứu của các đơn vị đều có tính cấp thiết và khả năng ứng dụng cao. Để đảm bảo tính khả thi, đồng chí đề nghị các thành viên hội đồng cần nghiên cứu kỹ, đánh giá thật sự khách quan, sự cần thiết, tính hiệu quả của từng nhiệm vụ, để lựa chọn ra được những nhiệm vụ có tính khả thi cao nhất trình Sở Khoa học & Công nghệ và UBND tỉnh phê duyệt. Những đề tài này nếu được đưa vào triển khai thực tiễn sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả dịch vụ y tế, hướng tới sự an toàn, hài lòng của người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và CDC Quảng Ninh trình bày tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu KHCN trước hội đồng

Sau khi nghe báo cáo thuyết minh của các nhóm nghiên cứu, hội đồng KHCN chuyên ngành đã tiến hành phản biện nhằm làm sáng tỏ những nội dung được trình bày và các nhóm nghiên cứu đều chứng minh được tính cấp thiết cũng như tầm quan trọng của nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các ý kiến phản biện của hội đồng đã chỉ ra ưu, nhược điểm cũng như những nội dung còn thiếu cần bổ sung, chỉnh sửa của mỗi đề tài. Kết quả, các nghiên cứu đưa ra tại hội đồng đều được đánh giá cao và yêu cầu hoàn thiện những nội dung chưa hợp lý trước khi gửi Sở Khoa học & Công nghệ xét duyệt.

Thanh Nga, Công Sơn (CDC)