Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và lấy phiếu tín nhiệm trong quy trình bổ nhiệm lại cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Quảng Ninh

Ngày 17/11/2023, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và lấy phiếu tín nhiệm trong quy trình bổ nhiệm lại cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ – Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ; Tập thể lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Y tế; các đồng chí là Trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể (Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên); Trưởng, phó 02 chi cục trực thuộc Sở; Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế; Công chức là chuyên viên chính trở lên.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ – Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, trách nhiệm, phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ. Qua đó góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ được bỏ phiếu tín nhiệm; giúp cán bộ được bỏ phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm thực hiện nghiêm theo quy định, đảm bảo thực chất cũng sẽ góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ – Tổng hợp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Trong đợt này, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế là đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm. Hội nghị triển khai theo đúng quy trình bổ nhiệm lại cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại hội nghị

Phát biểu tham gia ý kiến, các đại biểu đều đánh giá cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của đồng chí Nguyễn Trọng Diện. Nhiệm kỳ vừa qua mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết – kỷ luật – đồng tâm, đồng chí Diện đã cùng với các cán bộ Sở Y tế chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng chống dịch linh hoạt phù hợp với từng thời điểm. Nhờ đó đã giữ vững địa bàn tỉnh an toàn, ổn định, phát triển; đặc biệt trong khó khăn, thách thức lĩnh vực y tế vẫn có nhiều bước cải tiến, đột phá mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tỉnh nhà trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Với những cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ, đồng chí Nguyễn Trọng Diện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, là tấm gương sáng cho các cán bộ, nhân viên ngành Y tế noi theo.

Đồng chí Vũ Quyết Thắng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí Thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội nghị
Đồng chí Trịnh Văn Mạnh, Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện đã được 100% thành viên có mặt tại hội nghị tín nhiệm bỏ phiếu đồng ý tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Ngọc Phượng, Mạnh Hùng – CDC QN