Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở Y tế thành công tốt đẹp

Ngày 28/9, Sở Y tế tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 của Sở Y tế năm 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Tổng hợp, Ban tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Tuân, Kiểm tra viên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Trần Văn Toàn – Trưởng Ban Tổ chức, Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Giang Thu Hà, Chuyên viên  Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức Phi chính phủ, Sở Nội vụ.

Phát biểu quán triệt, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm phải thực hiện nghiêm theo quy định này và các văn bản liên quan, bảo đảm thực chất, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nghiên cứu kỹ hồ sơ của các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, công tâm, trách nhiệm, phát huy đoàn kết nội bộ và đánh giá đúng mức độ tín nhiệm, bỏ phiếu khách quan, dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Tổng hợp, Ban tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Trịnh Văn Mạnh, Uỷ viên BTV, Phó Giám đốc Sở Y tế là hai đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm đã hoàn thiện báo cáo kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; kê khai tài sản, thu nhập theo quy định và đã được gửi đến các đồng chí thuộc đối tượng ghi phiếu để nghiên cứu, tham gia ý kiến bằng văn bản và cho ý kiến tại Hội nghị theo đúng quy định.

Phát biểu ý kiến nhận xét, đánh giá hai đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, các ý kiến đều đánh giá cao năng lực, phẩm chất, đạo đức và khẳng định hai đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và là tấm gương sáng cho các cán bộ, nhân viên thuộc ngành y tế noi theo.

Các đồng chí tham dự Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, trung thực, trách nhiệm và đã thành công tốt đẹp.

Công Sơn