Hội nghị thẩm định đề án bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế

Chiều ngày 27/5/2022, Hội đồng thi tuyển chức danh trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án công tác đối với ứng viên đủ điều kiện. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch hội đồng thi tuyển chủ trì hội nghị.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng thi tuyển theo Quyết định số 422/QĐ-SYT ngày 06/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế; thành viên Ban giám sát; các đồng chí trong Ban Chi ủy; Trưởng, phó phòng, Trưởng các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên…), chuyên viên chính và tương đương trở lên của Cơ quan Văn phòng Sở Y tế cùng toàn thể công chức phòng Kế hoạch – Tài chính.

Để đảm bảo tính công khai, minh bạch, ngày 29/4/2022, Sở Y tế đã tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế với những ứng viên đủ điều kiện.

Trước khi tổ chức Hội nghị này, ngày 10/3/2022, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 1499/KH-SYT, Thông báo số 1500/TB – SYT về việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính. Triển khai các nội dung trong Kế hoạch thi tuyển theo đúng quy định. Ngày 29/4/2022, Sở Y tế tiến hành khai mạc Kỳ thi tuyển thi tuyển chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế và triển khai vòng thi sát hạch Ngoại ngữ, thi viết kiến thức chung.

Bác sĩ CKI. Lê Thị Thùy Trang trình bày đề án trước hội đồng

Bác sĩ chuyên khoa cấp I Lê Thị Thùy Trang, Công chức phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế là ứng viên đủ điều kiện để tiếp tục tham gia vòng thi tiếp theo là Phần thi Trình bày Đề án. Với nội dung Đề án “Các giải pháp và chương trình công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao”, ứng viên đã thuyết trình đúng thời gian, trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng tự tin, mạch lạc. Kết quả điểm thi trình bày Đề án đạt 87,8 điểm. Đây là cơ sở để Sở Y tế hoàn thiện các bước bổ nhiệm tiếp theo, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch hội đồng phát biểu tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở, Chủ tịch hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị của ứng viên. Đề án đã có sự nghiên cứu, phân tích sâu những tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra những giải pháp khác phục và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Giám đốc cũng ghi nhận các ý kiến tham gia thẳng thắn, tích cực trên tinh thần xây dựng, định hướng giúp ứng viên hoàn thiện đề án nói riêng và phòng chuyên môn nói chung về công tác sắp xếp, ổn định bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả trong thời gian tới.

Hội nghị thẩm định đề án công tác đối với ứng viên đủ điều kiện thi tuyển chức danh trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Y tế được Sở Y tế tổ chức theo đúng quy trình, thể hiện tính công khai, dân chủ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từ đó lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức tốt để kiện toàn công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Sở và toàn Ngành trong những năm tiếp theo.

Thanh Nga, Tuấn Anh (CDC)