Sẽ đóng đường dẫn quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19 http://hssk.kcb.vn từ 0h ngày 15/10/2021

Tính đến nay, hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đã ghi nhận 45.815.617 đối tượng tiêm trên cả nước. Để công tác triển khai hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin người tiêm trên môi trường mạng, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông đã yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện thay đổi cách thức quản lý tài khoản và truy vấn thông tin cá nhân người tiêm như sau:

1. Để thuận tiện cho công tác triển khai, ứng dụng Công nghệ thông tin trong việc quản lý thông tin tiêm chủng tại địa phương, kể từ 0 giờ ngày 13/10/2021 tất cả các cơ sở tiêm chủng vẫn đang triển khai theo đường dẫn: http://hssk.kcb.vn sẽ tạo mới đối tượng tiêm, lập kế hoạch và nhập kết quả tiêm trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 sang địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Từ 0 giờ 15/10/2021 sẽ đóng đường dẫn http://hssk.kcb.vn toàn bộ các cơ sở tiêm chủng sẽ sử dụng đường dẫn chung duy nhất để truy cập hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn .

Từ 0 giờ 15/10/2021 sẽ đóng đường dẫn http://hssk.kcb.vn

2. Thay đổi cách thức quản lý, truy vấn thông tin và khai thác dữ liệu đối với tài khoản cơ sở tiêm trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 như sau: – Mã OTP(*) được áp dụng chính thức trên Hệ thống từ 0h ngày 12/10/2021

– Để đảm bảm thông tin được an toàn, bảo mật, tránh bị lợi dụng tài khoản, tất cả tài khoản khi đăng nhập hệ thống (quản trị hệ thống, nhân viên cơ sở y tế, cán bộ cơ sở tiêm, các nhóm đối tượng khác) đều phải thực hiện thao tác nhập mã OTP để xác thực thông tin tài khoản và ghi lịch sử người đăng nhập;

– Các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện gửi thông tin danh sách người được gán quyền quản lý tài khoản gồm thông tin cá nhân (Họ tên, giới tính, đơn vị, chức vụ, email và số điện thoại) để gán quyền thực hiện nhập liệu, cập nhật lịch sử mũi tiêm và quản lý thông tin đối tượng tiêm chủng;

– Cán bộ thực hiện tiêm phải nhập mã OTP khi cập nhật các thông tin nhạy cảm của đối tượng tiêm như họ tên, ngày sinh, số CMT/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ nơi ở hiện tại nếu đối tượng tiêm không do đơn vị tạo và quản lý;

– Việc tìm kiếm thông tin đối tượng sẽ được yêu cầu tìm kiếm dựa trên bộ dữ liệu Họ và tên kèm số điện thoại hoặc Họ và tên kèm CMT/CCCD/Hộ chiếu thay vì tìm theo một trường thông tin số điện thoại hoặc CMT/CCCD/Hộ chiếu như trước đây.

– Đầu mối tài khoản Sở Y tế tỉnh thành phố sẽ chịu trách nhiệm rà soát và cấp tài khoản cho người dùng tại các cơ sở tiêm chủng thuộc địa bàn tỉnh/thành phố do Sở Y tế phụ trách, trong trường hợp cần hỗ trợ, hướng dẫn Sở Y tế có thể liên hệ đầu mối Viettel tại tỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm hoặc với đầu mối nhận thông tin tại Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế;

Hoàng Yến – CDC Quảng Ninh