[Infographic] – Biến thể SARS-CoV-2 mới chứa 32 đột biến nguy hiểm thế nào?

Biến thể mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người.

Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn.

Infographic_Biến thể SARS-CoV-2 mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai
Infographic_Biến thể SARS-CoV-2 mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai

Theo: SKĐS