Kiểm tra, đánh giá kết quả nâng cấp phần mềm hồ sơ sức khỏe tỉnh Quảng Ninh

Căn cứ Công văn số 3911/UBND-XD6 ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày 28/7/2021, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị kiểm tra, đánh giá kết quả nâng cấp phần mềm Hồ sơ sức khỏe tỉnh Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham gia hội nghị có lãnh đạo, chuyên viên Sở Thông tin & Truyền thông; Đại diện các phòng Nghiệp vụ Y, Văn phòng và cán bộ công nghệ thông tin của Sở Y tế; Lãnh đạo, cán bộ Công nghệ thông tin và cán bộ phụ trách giám sát phần mềm hồ sơ sức khỏe của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật Chi nhánh Viettel Quảng Ninh.

Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử. Được sự cho phép của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2017 đến nay, ngành Y tế tỉnh Quảng Ninh đã triển khai thực hiện lập Hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân tại tất cả 177 trạm y tế tuyến xã.

Tại hội nghị, bộ phận kỹ thuật của Viettel đã báo cáo kết quả thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe từ ngày 24/6/2021 đến 15/7/2021. Sau khi nâng cấp, hệ thống có 5 chức năng chính: Thông tin hồ sơ sức khỏe của toàn bộ người dân Quảng Ninh, thông tin về dân số (gồm chức năng hộ gia đình, quản lý tử vong…), thông tin về tiêm chủng (tích hợp với hệ thống tiêm chủng Quốc gia và hệ thống đăng ký tiêm vắc xin Covid-19), hệ thống báo cáo, hệ thống quản trị. Hiện trên hệ thống đã có thông tin của 1.378.742 nhân khẩu đạt 99%, mỗi người dân được định danh bằng một mã duy nhất.

Cán bộ kỹ thuật của Viettel báo cáo kết quả thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm Hồ sơ sức khỏe

Các đại biểu tham gia hội nghị đã kiểm tra, đánh giá bản thử nghiệm của phần mềm được nâng cấp và rà soát lại các tồn tại hạn chế của phần mềm trước trên phiên bản mới theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để chuẩn bị thủ tục nghiệm thu phần mềm này đưa vào sử dụng trong toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Sở Thông tin & Truyền thông, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh đã cùng với ngành Y tế xây dựng phần mềm Hồ sơ sức khỏe. Đồng chí đề nghị, các phòng chức năng của Sở, phối hợp với cán bộ phụ trách giám sát phần mềm hồ sơ sức khỏe của CDC tổng rà soát lại phần mềm; về phía Viettel hoàn thiện báo cáo quá trình xây dựng và nâng cấp phần mềm để chuẩn bị cho hội nghị đánh giá, nghiệm thu sắp tới. Đồng chí nhấn mạnh, phần mềm Hồ sơ sức khỏe được đưa vào sử dụng sẽ là sản phẩm quan trọng phục vụ nhân dân, có ý nghĩa thực tiễn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần hiện đại hóa ngành y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Hải Ninh – Mạnh Hùng ( CDC Quảng Ninh)