Kiểm tra, giám sát Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết tại thành phố Uông Bí

Sáng ngày 13/9/2021, Chi cục Dân số KHHGĐ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức kiểm tra công tác triển khai phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại TP Uông Bí.

Đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí

Qua báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2021 mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Công tác triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết được Cấp ủy, Chính quyền các cấp của thành phố đã tích cực tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án, duy trì 02 câu lạc bộ “ Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống” tại xã Thượng Yên Công và phường Vàng Danh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bình đẳng giới, quy ước, hương ước và công tác phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương, từ đó nhận thức của các cấp, các ngành đã được nâng lên. Ý thức của người dân về việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống để lại nhiều hệ lụy; từ đó tích cực cải tạo, xóa bỏ các tập quán lạc hậu nhất là trong thực hiện giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đoàn làm việc tại xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí Quảng Ninh

Kết luận tại buổi làm việc Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao việc chủ động triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trên địa bàn thành phố. Đoàn đề nghị Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phối hợp với với chính quyền, các ban ngành đoàn thể như ĐTN, Hội Liện hiệp Phụ nữ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình các trường hợp tảo hôn – hôn nhân cận huyết thống trên địa thành phố, để vận động, giáo dục và thuyết phục được nhiều đoàn viên, hội viên chấp hành các chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, cho hội viên ký cam kết “ Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.

Minh Khương – CDC Quảng Ninh