Kiểm tra, giám sát quản lý chất thải y tế phòng chống dịch COVID-19

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải trong phòng chống dịch COVID-19; thực hiện Công văn số 7027/BYT-MT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 20/5/2022, đoàn công tác kiểm tra, giám sát về hoạt động quản lý chất thải y tế lây nhiễm trong phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giám sát quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch COVID-19 (từ ngày 1/1/2020 đến nay) tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí.

Tham gia buổi kiểm tra, giám sát có đồng chí Từ Thị Anh Phương, Phó Giám đốc CDC Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường thành phố; lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố.

Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát tại tram y tế phường Thanh Sơn

Qua thực tế kiểm thực tế, Đoàn công tác nhận thấy Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí đã ban hành nhiều Quyết định, Công văn hướng dẫn để quản lý chặt chẽ việc thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, trạm y tế lưu động, F0 cách ly tại nhà. Phân công lãnh đạo cơ sở y tế phụ trách về công tác quản lý chất thải y tế, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện quản lý. Thường xuyên hướng dẫn, tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, truyền thông về quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19. Công tác thu gom rác thải COVID-19 được thực hiện quản lý nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Sở Y tế và được chuyển giao cho Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh xử lý. Từ năm 2020 đến nay đã có trên 5.500 kg rác thải COVID-19 được thu gom và chuyển giao xử lý trên địa bàn thành phố.

Đoàn làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí

Phát biểu tại buổi kiểm tra, giám sát đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao sự vào cuộc của Trung tâm Y tế thành phố Uông Bí trong việc thu gom, quản lý chất thải nhiễm COVID-19.

Đồng thời đồng chí yêu cầu Trung tâm cần tăng cường tần suất thu gom, chuyển giao rác thải y tế theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, bố trí khu vực riêng biệt để lưu trữ rác thải COVID-19 và có biển cảnh báo kèm theo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, góp phần phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và đồng thời hướng đến mục tiêu lâu dài trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường thời kỳ hậu dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.

Công Sơn – CDC Quảng Ninh