Mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên theo lương mới thế nào?

Theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng BHYT của hộ gia đình và học sinh, sinh viên có sự thay đổi.

Mức đóng BHYT hộ gia đình

Theo quy định hiện nay, người đầu tiên trong hộ gia đình sẽ đóng BHYT một tháng 4,5% mức lương cơ sở. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất và từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên theo lương mới thế nào?- Ảnh 1.
Mức đóng cụ thể BHYT hộ đình từ ngày 1/7/2024

Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Theo quy định hiện nay, học sinh – sinh viên thuộc nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Đồng thời, các em đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tham gia BHYT tại trường đang học, không tham gia BHYT hộ gia đình.

Từ ngày 1/7/2024, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh – sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, còn lại học sinh – sinh viên tự đóng 70%). Phụ huynh, học sinh – sinh viên có thể linh động lựa chọn đóng theo 3 phương thức gồm 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Mức đóng cụ thể như sau:

Mức đóng BHYT hộ gia đình, học sinh sinh viên theo lương mới thế nào?- Ảnh 2.
Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 1/7/2024.

Cũng liên quan đến thu BHYT, BHXH, BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2156/BHXH-TST ngày 04/7/2024 về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng.

Công văn của BHXH Việt Nam nêu rõ, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm TNLĐ-BNN), Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai việc thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới (2.340.000 đồng/ tháng) từ ngày 01/7/2024 đối với các nhóm đối tượng sau:

Một là, người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia BHXH có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Hai là, người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện là 46.800.000 đồng.

Ba là, người tham gia BHYT tính mức đóng BHYT theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm: do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia BHYT theo hộ gia đình, do người sử dụng lao động đóng.

BHXH Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu đáp ứng yêu cầu quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Hoàng Yến – CDC Quảng Ninh