Nâng cao chất lượng xây dựng phương án thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực Y tế – Dân số năm 2023

Ngày 8/11/2022, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Y tế – Dân số. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế

Tham dự tại điểm cầu Sở Y tế có đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng chức năng của Sở; Chi cục ATVSTP, Chi cục DS-KHHGĐ.

Điểm cầu trực tuyến các đơn vị bao gồm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, Bệnh viện Lão khoa – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần và 13 TTYT các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu trực tuyến từ 7 đơn vị đầu mối tuyến tỉnh và 13 TTYT tuyến huyện

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những vấn đề tồn tại trong xây dựng kế hoạch dự toán đối với thực hiện dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) của các đơn vị y tế năm 2023.

Theo báo cáo của Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), qua quá trình kiểm tra giám sát, theo dõi hoạt động chuyên môn của các đơn vị y tế trên địa bàn từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, công tác xây dựng dự toán cho các dịch vụ công theo chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế – Dân số còn một số hạn chế: kế hoạch chưa tập trung vào các hoạt động chiều sâu; chưa có sự phối hợp kết nối chặt chẽ với các chương trình khác như chương trình xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình chuyển đổi số… Nhiều đơn vị chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch dự toán trên cơ sở bám sát các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn trong năm theo đặc thù của mỗi đơn vị để đề xuất nguồn lực, mà vẫn trông chờ theo chỉ tiêu, nhiệm vụ, định mức ngân sách từ tuyến trên giao, gây ảnh hưởng đến hiệu quả, hiệu suất, tiến độ thực hiện các hoạt động.

Đồng chí Phạm Thị Hoa, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế)

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã chia sẻ thẳng thắn những vướng mắc trong quá trình triển khai một số nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực Y tế – Dân số và được các chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở Y tế) giải đáp, hướng dẫn.

Hiện nay, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực sự nghiệp Y tế – Dân số (theo Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh) bao gồm 31 dịch vụ thuộc 5 lĩnh vực: Y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu; Khám, chữa bệnh phục hồi chức năng; Kiểm nghiệm, kiểm định; Giám định và Dịch vụ y tế khác. Việc thay đổi từ sử dụng NSNN cho các chương trình Y tế – Dân số theo mục tiêu quy định từ Trung ương (Quyết định số 1125/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016 – 2020) trở thành các hoạt động thường xuyên sử dụng ngân sách của tỉnh, được xây dựng theo nhu cầu, mục tiêu cụ thể từ cơ sở là một bước ngoặt căn bản trong giai đoạn từ năm 2021 đến những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và củng cố hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế cho rằng yêu cầu các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế khẩn trương triển khai các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong việc xây dựng danh mục các dịch vụ công phù hợp. Các đơn vị tuyến cơ sở chủ động tham khảo, tiếp thu cách làm hiệu quả từ những đơn vị đầu mối, phòng chuyên môn để bổ sung kế hoạch nhanh chóng, kịp thời. Đối với 7 đơn vị đầu mối tuyến tỉnh bao gồm: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, Bệnh viện Lão khoa – phục hồi chức năng, Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần cần rà soát lại nhiệm vụ, các lĩnh vực tham gia chỉ đạo tuyến và chủ trì xây dựng các hoạt động chi tiết để hướng dẫn các TTYT huyện thực hiện; đồng thời là đầu mối tổng hợp đề xuất nhiệm vụ, thu thập đánh giá kết quả, hiệu quả của các hoạt động báo cáo Sở Y tế.

Quỳnh Trang – Mạnh Hùng (CDC Quảng Ninh)