Nâng cao năng lực điều tra, giám sát, xử lý dịch bệnh truyền nhiễm cho cán bộ y tế cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở trong công tác điều tra, giám sát, xử lý dịch bệnh truyền nhiễm và công tác quản lý số liệu, báo cáo thống kê, từ ngày 22/8 đến ngày 8/9/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh tổ chức tập huấn phòng chống dịch bệnh năm 2023 cho 448 học viên là cán bộ chuyên trách chương trình phòng chống dịch, cán bộ phụ trách EBS tại các Trạm Y tế và cán bộ khoa kiểm soát dịch bệnh thuộc 13 Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn phòng chống dịch cho cán bộ y tế cơ sở tại TTYT Thị xã Quảng Yên

Các cán bộ y tế tham dự tập huấn được giảng viên khoa Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) hướng dẫn phương pháp quản lý chương trình phòng chống dịch; phương pháp lập kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm hàng năm; hướng dẫn giám sát, đáp ứng bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; giám sát bệnh dựa vào sự kiện EBS; xử trí và dự phòng một số bệnh truyền nhiễm thường gặp; kỹ năng truyền thông phòng chống dịch bệnh; lập kế hoạch phòng chống bệnh viêm gan vi rút giai đoạn 2023 – 2025, phòng chống bệnh bạch hầu; kỹ năng truyền thông phòng chống dịch bệnh.

Cán bộ y tế cơ sở được trang bị kỹ năng cần thiết trong quản lý phòng chống dịch

Các giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng hỗ trợ giải đáp những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động phòng chống dịch tại địa phương và đơn vị, qua đó giúp cán bộ y tế phụ trách công tác phòng chống dịch tại cơ sở chủ động trong việc quản lý phòng chống dịch cũng như có kỹ năng trong việc dự phòng và xử trí khi có dịch bệnh xảy ra.

Quỳnh Trang (CDC)