Ngành Y tế chủ động các biện pháp phòng, chống bão lũ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Công điện số 1584/CĐ-BYT ngày 13/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác y tế chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lũ. Để chủ động ứng phó với bão số 8 (Kompasu) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã ban hành văn bản số 4558/SYT-NVY yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai một số nội dung sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Kompasu, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng và chủ động kế hoạch trong công tác ứng phó với diễn biến bất thường của bão, mưa lũ; phát huy phương châm “Bốn tại chỗ”, đề phòng thời tiết nguy hiểm do bão, mưa lũ gây ra.

2. Chủ động kế hoạch bảo vệ an toàn cho người bệnh, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại đơn vị. Chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản khi cần thiết đông thời có các giải pháp đảm bảo cách ly, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Bão số 8 dự báo đi vào đất liền với cường độ mạnh và khả năng cao gây nhiều thiệt hại về người và của.

3. Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai; tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn khi có yêu cầu; thực hiện thu dung, cấp cứu và điều trị miễn phí cho nạn nhân do mưa bão gây ra; các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ cho tuyến dưới khi có lệnh điều động.

4. Các đơn vị đang triển khai dự án xây dựng chủ động phối hợp với các nhà thầu thi công có phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cơ sở vật chất trong khu vực thi công;

5. Văn phòng Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế để phân công cán bộ thường trực phòng chống mưa bão tại cơ quan; bố trí phương tiện phục vụ cho công tác kiểm tra, chỉ đạo phòng chống thiên tai khi có yêu cầu.

Thanh Nga (CDC Quảng Ninh)