Ngành Y tế Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Chiều ngày 17/10/2023, tại TP. Hạ Long, Ngành Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành “Sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023”. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Các điểm cầu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Bảo vệ sức khoẻ cán bộ; Thường trực Công đoàn ngành; Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển, Uông Bí; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh; thủ trưởng/phụ trách các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Sở cùng đại diện các đơn vị trực thuộc dự họp tại 27 điểm cẩu trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Mai, Chánh văn phòng Sở y tế báo cáo hoạt động toàn Ngành 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ song song với việc triển khai tốt các hoạt động kiểm dịch y tế quốc tế. Số ca mắc COVID-19 chỉ ghi nhận mới 60 ca trong tháng 9/2023. Đối với các dịch bệnh khác như: dại, sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm mùa,… ghi nhận các ca mắc lẻ tẻ trong cộng đồng, không ghi nhận các ổ dịch lớn cũng như sự bùng phát và lan rộng không kiểm soát của dịch bệnh. Công tác tiêm chủng được duy trì thường xuyên, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt 55,7%. Các chương trình Dân số – Kế hoạch hóa gia đình, phòng chống HIV/AIDS, an toàn thực phẩm,…đều được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Quảng cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế Quảng Ninh

Về hoạt động khám chữa bệnh: Ngành tiếp tục triển khai giải pháp sử dụng chung nguồn nhân lực chất lượng cao, kết hợp với hoạt động chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn giữa các đơn vị trong tỉnh; tiếp tục duy trì và đảm bảo các điều kiện để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 9 tháng đầu năm 2023, toàn Ngành đã triển khai khám chữa bệnh cho 2.030.984 lượt, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: khám viện phí 434.234 lượt; khám BHYT 1.596.750 lượt bằng 93% so với cùng kỳ; khám kết hợp YHCT với YHHĐ 34.006 lượt, tăng 101.35% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngoài ra, công tác Dược, mua sắm, quản lý thuốc, công tác quản lý trang thiết bị, vật tư y tế, công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được ngành đẩy mạnh; hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, hành chính – quản trị đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngành đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Tại hội nghị, các vấn đề về nhân lực; quản lý nhà nước, mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các đơn vị tự chủ và tự chủ một phần cũng đã được đưa ra để thảo luận và tháo gỡ.

Đồng đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Sở, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm củng cố, đảm bảo chất lượng hoạt động chuyên môn cả về y tế dự phòng và khám, chữa bệnh ở tất cả các tuyến.

Đồng chí nhấn mạnh, trước tình hình diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong thời điểm giao mùa như hiện nay, các đơn vị y tế cần tăng cường giám sát, bám sát diễn biến dịch để kịp thời đề xuất, triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng; Chủ động rà soát, tuyên truyền cho người dân hiểu và tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo hoàn thành tiêm đủ các loại vắc xin theo khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong toàn Ngành cần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới gắn với chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân”, trong đó tập trung triển khai các bước tiếp theo Đề án “Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế trên địa bàn; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” sau khi được BTV Tỉnh ủy thông qua; Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định một số chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đặc thù đối với nhân lực y tế thuộc tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2023 – 2025 …

Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, công tác tổ chức, cán bộ; tiếp tục thực hiện mô hình “Nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chung” trong toàn Ngành đồng thời thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ ngành y tế được giao; Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai hiệu quả hệ thống y tế thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về chính sách pháp luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực, chống tham nhũng tiêu cực tại cơ quan, đơn vị.

Tập trung triển khai các giải pháp củng cố, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh; xây dựng cơ chế thu hút, đào tạo nguồn lực chất lượng cao; hoàn thiện quy trình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong mua sắm thuốc, vật tư sinh phẩm, hóa chất phục vụ phòng chống dịch và khám chữa bệnh…

Thanh Nga, Tuấn Anh (CDC)