Nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ làm đẹp không thuộc sự quản lý của ngành y tế

Thực hiện công văn Số 5679/SYT-NVY ngày 28/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường quản lý các cơ sở thẩm mỹ, cung cấp dịch vụ làm đẹp trên địa bàn, ngày 10/11/2022, vừa qua, đoàn công tác Sở Y tế Quảng Ninh đã có cuộc kiểm tra đột xuất một số cơ sở và cho biết, không phải tất cả cơ sở cung ứng các “dịch vụ làm đẹp” đều thuộc sự quản lý của ngành y tế. Theo đó, các cơ sở thẩm mỹ có thể chia thành nhiều nhóm, trong đó có nhóm hoàn toàn không chịu sự quản lý và cấp phép của ngành y tế.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nào bắt buộc phải có giấy phép hoạt động?

Theo quy định của pháp luật, ngoại trừ các bệnh viện thẩm mỹ, có thể chia các cơ sở cung ứng các “dịch vụ làm đẹp” thành 3 nhóm khác nhau, trong đó, có nhóm hoàn toàn không thuộc sự quản lý và cấp phép của ngành y tế. Cụ thể:

Nhóm 1: Cơ sở dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, đây là những cơ sở chăm sóc da (spa), cơ sở cắt tóc, gội đầu, làm móng… hoàn toàn không sử dụng thuốc gây tê dưới bất cứ dạng gì, không cần điều kiện quy định về y tế.

Do đó, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp, không cần Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Nhóm 2: Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thực hiện phun, xăm, thêu trên da không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm. Những cơ sở này không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động, chỉ cần giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp.

Tuy nhiên, người thực hiện kỹ thuật phải có giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo, dạy nghề phun, xăm, thêu trên da do cơ sở đào tạo hoặc dạy nghề hợp pháp cấp. Các cơ sở này phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ theo mẫu quy định gửi về Sở Y tế để được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế trước khi hoạt động ít nhất 10 ngày.

Quy định pháp luật về Cung cấp dịch vụ làm đẹp, dịch vụ thẩm mỹ.

Nhóm 3: Những cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người…

Những cơ sở này, ngoài giấy phép kinh doanh do UBND quận, huyện cấp hoặc do Sở Kế hoạch và đầu tư cấp, khi hoạt động phải bắt buộc được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật theo quy định của pháp luật

Về chứng chỉ hành nghề Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

Ảnh minh họa Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh việc phân biệt những nhóm cơ sở dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, người dân nên yêu cầu các cơ sở dịch vụ cung cấp chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và danh sách người đăng ký hành nghề của phòng khám trước khi quyết định lựa chọn dịch vụ tại những cơ sở này để tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.

Thực hiện: Lê Giang