Danh mục Archives: Sản phẩm truyền hình

Quảng Ninh sáng tạo, quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030!

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 (từ 10-11 đến ngày 10-12-2023) có chủ đề “Cộng đồng sáng tạo – Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”. Mục tiêu triển khai Tháng hành động năm nay nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

Tuấn Anh, Công Sơn – CDC Quảng Ninh

Đọc tiếp