Quảng Ninh trên 60% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi văc xin Covid – 19

Tính đến hết ngày 11/10/2021, chiến dịch tiêm chủng mở rộng vắc xin Covid -19 mũi 2 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đạt trên 91%.

Điểm tiêm phường Cẩm Tây – TP Cẩm Phả

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã  triển khai tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 tổng số 16 đợt tiêm với số mũi vắc xin đã tiêm: 1.564.155 mũi (trong đó mũi 1: 960.783; mũi 2: 603.372). Số người được tiêm: 960.783 người (trong đó tiêm 01 mũi: 357.411 người; tiêm 02 mũi: 603.372 người). Tất cả các điểm tiêm điều diễn ra đảm bảo an toàn theo đúng quy định của Bô Y tế, các trường hợp xảy ra tai biến được xử lý kịp thời và sức khoẻ ổn định.

Người dân tộc thiểu số tại huyện Ba Chẽ được tiêm vắc xin Covid-19

Với những nỗ lực của Ngành Y tế và sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các địa phương đã góp phần đảm bảo chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng của tỉnh an toàn và đúng tiến độ. Hiện tại Quảng Ninh cũng đã xây dựng các phương án, sãn sàng tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho lứa tuổi 12 đến 17 tuổi khi Bộ Y tế cho phép.

 Minh Khương, CDC Quảng Ninh.