Sở TNMT, Sở Y tế, CDC Quảng Ninh kiểm tra công tác thu gom, xử lý chất thải nhiễm COVID-19 tại TP. Hạ Long

Ngày 10/05, đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Y tế đã có buổi làm việc với UBND TP. Hạ Long về công tác thu gom, phân loại, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nhiễm COVID-19 và việc quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Thành phần đoàn công tác có đ/c Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TNMT (trưởng đoàn); đại diện sở Y Tế; đ/c Từ Thị Anh Phương, Phó Giám đốc CDC Quảng Ninh cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn. Về phía UBND TP. Hạ Long có đại diện Phòng TNMT, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế.

Đoàn đã nghe UBND TP. Hạ Long báo cáo về việc triển khai thực hiện phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV2 phát sinh do dịch bệnh COVID-19 tại một số cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, trạm y tế lưu động và việc quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đoàn công tác cũng tiến hành kiểm tra thực tế việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải tại trạm y tế P. Hồng Hải, trạm y tế P. Bạch Đằng, một số cơ sở cách ly tập trung,..

Đoàn công tác xuống kiểm tra trực tiếp tại một số trạm y tế, cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố.

Đánh giá chung, UBND thành phố đã thực hiện theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Tỉnh , các Sở, Ban, Ngành liên quan; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải rắn có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV2; thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn; TTYT, trạm y tế lưu động, trạm y tế xã, phường, các cơ sở cách ly tập trung chăm sóc và điều trị F0 đã thực hiện việc phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2 đúng quy định.

Đại diện UBND TP. Hạ Long báo cáo về công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải nhiễm SARS-CoV2.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế tồn tại như: việc thu gom chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2 từ các hộ dân đang có người cách ly, điều trị COVID-19 chưa đáp ứng yêu cầu theo đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom chất thải của người nhiễm COVID-19 tại các xã, phường còn chậm.

Đoàn công tác cũng yêu cầu UBND Thành phố bổ sung thêm các biên bản nghiệm thu công tác thu gom chất thải từ 2020 trở về đây; các văn bản triển khai ở xã phường trên địa bàn; các hợp đồng của cơ sở cách ly với đơn vị thu gom chất thải,…

Trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 169/KH-UBND; các chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở TNMT, các Sở, Ban, Ngành liên quan về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố;  tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đối với các trường hợp F0 cách ly tại nhà; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom chất thải của người nhiễm COVID-19 tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Anh Tuấn (CDC Quảng Ninh)