Sở Y tế Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của toàn Ngành

Thời gian qua, Tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, đạo đức công vụ chưa tốt, chưa thực sự là công bộc của dân; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ hành chính.

Trên cơ sở Công văn số 2696/SNV-TTr ngày 14/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công văn số 6478/SYT – VP về việc về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế ân cần chào đón người dân

Theo đó, Sở Y tế Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các phòng trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung.

Thứ nhất, Sở Y tế đề nghị chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý chấp hành và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; nghiêm túc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa trong ngày làm việc; Đeo thẻ đầy đủ khi làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, bảo đảm trách nhiệm, tận tình, chu đáo, lịch sự, thân thiện.

Đội ngũ nhân viên y tế ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính giúp giảm thời gian chờ đợi của người bệnh

Thứ hai, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp ứng xử.

Các y bác sĩ ân cần chăm sóc người bệnh

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi một đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động toàn Ngành Y tế  phải thật sự tận tâm, chuyên nghiệp, nhất là những cán bộ, công chức được Đảng, Nhà nước giao những nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt. Vì vậy, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là việc làm cấp thiết góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; cải thiện môi trường làm việc lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lê Giang