Tăng cường củng cố năng lực mạng lưới Truyền thông giáo dục sức khỏe ngành Y tế Quảng Ninh

Ngày 10/11/2022, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động và kiện toàn mạng lưới Truyền thông giáo dục sức khỏe ngành Y tế Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các Trung tâm, phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế.

Từ các điểm cầu trực tuyến có sự tham gia của hơn 1000 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các khoa truyền thông, tổ truyền thông của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, các Trung tâm y tế và các Trạm y tế 13 huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo và cán bộ phụ trách truyền thông của 177 trạm y tế xã; đại diện nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên xã hội trên toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế

Từ năm 2019, ngành Y tế đã xây dựng mạng lưới TTGDSK bao gồm 31 đơn vị trực thuộc, 14 Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố với tổng số 2251 người, trong đó riêng mạng lưới tuyến xã là 343 người, mạng lưới truyền thông tuyến thôn bản là 1.566 người. Các cơ quan, đơn vị y tế cũng củng cố và kiện toàn mạng lưới, thành lập phòng/tổ truyền thông, qua đó triển khai tích cực các hoạt động truyền thông, tư vấn sức khoẻ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Mạng lưới truyền thông các tuyến, nhất là mạng lưới tuyến cơ sở đã phát huy hiệu quả, vai trò trong truyền thông phòng chống dịch bệnh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Trong năm 2022, hệ thống truyền thông các đơn vị tổ chức đa dạng hoạt động, dưới nhiều hình thức đã đạt kết quả đáng ghi nhận, như: Duy trì hiệu quả các hình thức truyền thông trực tiếp tại cộng đồng với hơn 20 hội thảo, 3.520 buổi truyền thông trực tiếp tại các Chi cục, Bệnh viện, Trung tâm tuyến tỉnh; 5.866 buổi truyền thông trực tiếp tại Trạm Y tế, 9839 buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và 1.087 buổi tại trường học. Ngành Y tế đã thiết kế, sản xuất và in ấn hơn 220.000 tờ rơi, ấn phẩm, tài liệu truyền thông.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện nêu ra những vấn đề quan trọng tại Hội nghị đánh giá hoạt động và kiện toàn mạng lưới TTGDSK ngành Y tế

Từ đầu năm đến nay, mạng lưới truyền thông các đơn vị trong ngành thực hiện đa dạng các hoạt động truyền thông gián tiếp trên tất cả các kênh truyền thông: đăng tải 5.760 tin, bài đăng trên website đơn vị, 8.300 tin, bài, thông điệp trên Fanpage, 369 video trên youtube, 817 lượt trên tiktok, 83.225 lần phát trên loa truyền thanh xã; Phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh đưa tin tức thời sự về các hoạt động của ngành Y tế trên sóng QTV1; thực hiện 156 chương trình “Chuyện cùng Bác sĩ”, 12 chuyên mục “Vì sức khoẻ cộng đồng”; chuyên mục Dân số và Hạnh phúc; thực hiện 10 chuyên mục truyền hình “Vì sức khỏe cộng đồng”; 24 chuyên mục phát thanh “Sức khỏe là vàng”; Phối hợp thực hiện chuyên mục “Sức khoẻ và đời sống”, chuyên trang về “Dân số và phát triển” trên Báo Quảng Ninh và thông tin trên nhiều cơ quan báo chí Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị y tế trên toàn tỉnh

Các cơ quan, đơn vị y tế chủ động đưa tin, bài, thông điệp truyền thông trên Website đơn vị, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời, thường xuyên. Trong đó, khoa TTGDSK (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh) là đơn vị hạt nhân, đầu mối về công tác TTGDSK của ngành Y tế không ngừng nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hiện đã có đủ năng lực tự sản xuất các phóng sự truyền hình, video clip tuyên truyền nâng cao sức khỏe cộng đồng, thực hiện các bài viết chuyên sâu, thiết kế, sản xuất các tài liệu, ấn phẩm truyền thông cho toàn ngành.

Phóng viên khoa TTGDSK (CDC Quảng Ninh) trực tiếp sản xuất phóng sự tuyên truyền hoạt động của ngành Y tế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TTGDSK cũng gặp không ít khó khăn, chủ yếu do nguồn nhân lực làm công tác truyền thông còn thiếu và yếu, kiêm nhiệm, không được tập huấn thường xuyên; Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị, cơ sở vật chất và các hoạt động còn thấp, vướng mắc về cơ chế. Bên cạnh đó một số quan điểm, định hướng của lãnh đạo đơn vị về công tác TTGDSK còn chưa nhất quán; nhận thức của người dân còn hạn chế.

Đồng chí Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Để giải quyết những vấn đề này, Ban Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh và lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở, các đơn vị trực thuộc đã thảo luận để đưa ra những giải pháp cụ thể trước mắt, đó là tranh thủ mọi nguồn lực, mọi sự ủng hộ để đầu tư trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác truyền thông cũng như tổ chức các hoạt động truyền thông tại cơ quan, đơn vị; Chủ động xây dựng phương án dịch vụ sự nghiệp công, trong đó xây dựng các phương án dịch vụ hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ có trọng tâm, trọng điểm và bám sát các hoạt động thực tiễn; Khẩn trương kiện toàn mô hình tổ chức của Trung tâm Y tế, thành lập phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khoẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thiết lập các kênh truyền thông trên mạng xã hội như fanpage, zalo từ cơ sở đến tuyến tỉnh để truyền thông trực tiếp đến người dân; Cán bộ truyền thông chủ động tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ báo chí để thực hiện tin, bài chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế đóng góp ý kiến về xây dựng mạng lưới TTGDSK ngành Y tế Quảng Ninh

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh một lần nữa khẳng định hoạt động TTGDSK có vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Đồng chí đề nghị tất cả các đơn vị y tế quan tâm và tạo mọi điều kiện để duy trì, nâng cao chất lượng TTGDSK, xây dựng mạng lưới truyền thông y tế đồng bộ, rộng khắp, tiếp cận hiệu quả với người dân, góp phần lan toả, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu của ngành, đồng thời trang bị thêm kiến thức sức khoẻ hữu ích tới người dân, cộng đồng và xã hội.

Quỳnh Trang – Tuấn Anh (CDC Quảng Ninh)