Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về Dân số -KHHGĐ

Từ ngày 12/10 đến ngày 14/10, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông và phương pháp tổ chức các hoạt động truyền thông trong tình hình mới cho Ban chỉ đạo dân số cấp xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và cộng tác viên xã hội trên địa bàn huyện.

Đc Chu Thị Bích Thu, Trưởng phòng Dân số – TT Y tế huyện Bình Liêu phổ biến các chính sách mới về Dân số KHHGĐ tại lớp tập huấn

Tham gia tập huấn có 292 học viên, được chia thành 3 lớp. Các học viên được cán bộ Phòng Dân số – Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu phổ biến các văn bản chính sách mới của Đảng, Nhà nước về Dân số – KHHGĐ; cập nhật kiến thức về các biện pháp tránh thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản…; hướng dẫn về công tác quản lý địa bàn, thu thập thông tin, báo cáo về dân số-KHHGĐ và các kỹ năng truyền thông trong công tác Dân số – KHHGĐ. Các học viên được thực hành, trao đổi kinh nghiệm về các hình thức tiếp cận, truyền tải thông tin tới đối tượng, công tác truyền thông vận động nhân dân.

Lớp tập huấn nhằm giúp học viên cập nhật kiến thức mới về công tác Dân số -KHHGĐ, vận dụng linh hoạt các phương pháp, kỹ năng truyền thông khi tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với tình hình mới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, đề án dân số, góp phẩn chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn./.

Hải Ninh (CDC)