Tập huấn công tác đấu thầu mua sắm thuốc cho các cơ sở y tế năm 2022

Ngày 22/5/2022, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu thầu mua sắm thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của 270 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn công tác đấu thầu mua sắm thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2022

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế Quảng Ninh về công tác đầu thầu thuốc đến tất cả các cơ sở y tế công lập trên địa bàn trong tình hình hiện nay. Đồng thời đề nghị các cán bộ y tế, cán bộ phụ trách công tác đấu thầu thuốc của các đơn vị tham gia tập huấn với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao nhằm đảm bảo sau tập huấn các đơn vị sẽ thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như của Sở Y tế về công tác đấu thầu mua thuốc, đồng thời triển khai có hiệu quả việc đấu thầu mua sắm thuốc để phục vụ việc điều trị cho người bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, học viên được các chuyên viên của Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), phòng Nghiệp vụ Dược (Sở Y tế) phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, các quy trình cơ bản liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế như: quy định về đấu thầu thuốc tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 và nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020; Học viên được thông tin đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và chủ trương chính sách của tỉnh Quảng Ninh liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế; được cung cấp, cập nhật những quy định, quy trình cơ bản, mới phục vụ công tác đấu thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xây dựng hồ sơ mời thầu mua sắm thuốc, hướng dẫn cách thức đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thuốc theo hình thức đấu thầu rộng rãi…

Chuyên viên Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm thuốc tại các cơ sở y tế

Đại diện các đơn vị y tế đã cùng nhau thảo luận những tình huống vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu thầu thuốc tại đơn vị và đặt ra nhiều câu hỏi đề nghị Sở Y tế hướng dẫn, giải đáp để triển khai đúng hướng dẫn.

270 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ tham gia công tác đấu thầu mua sắm thuốc của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn đã giúp các đơn vị y tế công lập được cập nhật những thông tin mới nhất về công tác đấu thầu mua thuốc, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đúng những quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và của Ngành Y tế Quảng Ninh.

Quỳnh Trang – Tuấn Anh