Tiên Yên: Tổ chức nói chuyện chuyên đề chăm sóc người cao tuổi

Trước bối cảnh xã hội đang có xu hướng già hóa như hiện nay, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), phát huy vai trò của NCT trong gia đình và cộng đồng, từ ngày 15-29/9/2022, Trung tâm Y tế Tiên Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề chăm sóc người cao tuổi tại 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nói chuyện chuyên đề chăm sóc người cao tuổi tại xã Điền Xá

Tại hội nghị, cán bộ phòng Dân số – Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế Tiên Yên đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến NCT. Theo đó, tuyên truyền, thực hiện Luật NCT, các văn bản hướng dẫn thi hành luật NCT trên các phương tiện thông tin đại chúng để các ban ngành, tổ chức hội và NCT nắm được các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước. Tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho NCT có nhu cầu trợ giúp pháp lý. Phổ biến những thông tin, kiến thức khoa học, các vấn đề liên quan đến sức khỏe NCT nhằm hạn chế các nguy cơ gây bệnh ở NCT.

Qua hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề đã giúp người cao tuổi nắm bắt những kiến thức bổ ích để tự chăm sóc bản thân, phòng tránh một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Đồng thời, đây cũng là dịp để các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng quan tâm hơn nữa tới các hoạt động của người cao tuổi, trong đó có hoạt động chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho người cao tuổi.

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên