Tổng kết công tác Dân số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13/01/2022, Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình qua hệ thống trực tuyến

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Y tế; các thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Y tế và lãnh đạo, chuyên viên Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế dự và chủ trì tại điểm cầu Sở Y tế Quảng Ninh

Năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 triển khai đồng bộ Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, công tác dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần chủ động, quyết liệt phát huy 60 năm truyền thống, Tổng cục DS-KHHGĐ, các cơ quan dân số tại cơ sở và cộng tác viên dân số đã nỗ lực vượt khó, cố gắng thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP là “Duy trì vững chắc mức sinh thay thế trong cả nước, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh. Nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”. Tuy nhiên, trong năm 2021 công tác dân số cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sự biến đổi trong cơ cấu tổ chức bộ máy dân số ở các địa phương và kinh phí đầu tư cho các Chương trình Y tế – Dân số bị cắt giảm. Trong năm có 2/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đó là: Tổng tỷ suất sinh con/phụ nữ là 2,11 (kế hoạch năm 2,1); Tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát, sàng lọc trước sinh là 60,78% đạt và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2021 là 50%).

Tại Quảng Ninh, các mô hình đề án: Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; kiểm soát dân số biển đảo và ven biển; Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi; Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Hoạt động Tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân; Tầm soát chuẩn đoán trước sinh và sơ sinh tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm đề ra. Theo báo cáo của Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày 26/11/2021, tỷ số giới tính khi sinh là 109,26/100, giảm so cùng kỳ với năm 2020 là 3,31 điểm %, đạt vượt kế hoạch giao; Tỷ suất sinh giảm 1,11%o; Tổng số người trong độ tuổi sinh đẻ mới áp dụng các biện pháp tránh thai là 99.071 người/93.660 người đạt 106% vượt kế hoạch giao; Tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát: 93,6% (đạt 110,1% so với KH giao); Số trẻ được sàng lọc sơ sinh: 12.778 trẻ; Số người cao tuổi được khám sức khỏe trong năm là 187.182 người; Tỷ lệ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 84,5%, đạt kế hoạch giao.

Siêu âm thai cho sản phụ tại Trạm y tế xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh

Để thực hiện mục tiêu chủ động duy trì mức sinh hợp lý, giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số về thể chất, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời, đề xuất các phương án xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân số trong tình hình mới trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, năm 2021công tác dân số gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ngành Y tế đã huy động tất cả lực lượng cho công tác phòng chống dịch, trong đó có lực lượng làm công tác dân số. Thứ hai là, việc triển khai các chương trình, hoạt động dân số gặp khó khăn do các hoạt động dãn cách xã hội trong mùa dịch và ba là sự thay đổi về cơ cấu tổ chức đội ngũ dân số tại các địa phương. Để công tác dân số trong năm 2022 được triển khai có hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy dân số từ tỉnh đến cơ sở; bám sát các hướng dẫn về công tác dân số năm 2022 của Bộ Y tế, Tổng cục DS – KHHGĐ; phân bổ nhân lực, nguồn lực phù hợp cho công tác dân số; linh động kêu gọi hỗ trợ từ các nguồn lực khác cho công tác dân số; đặc biệt quan tâm đến tuyến huyện/xã và các chế độ cho đội ngũ cộng tác viên tuyến xã, thôn bản; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động về công tác dân số, chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng Dân số và phát triển,…

Ngọc Phượng, Mạnh Hùng (CDC QN)