Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Y tế

Ngày 28/10/2022, Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định số 1999/QĐ-SYT ngày 26/10/2022 của Sở Y tế về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Sở Y tế Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở

Theo đó, ông Ngô Văn Khánh, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế được giao giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Ninh kể từ ngày 01/11/2022.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Sở Y tế cho ông Ngô Văn Khánh

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện chúc mừng tân Chánh Thanh tra Sở Y tế Ngô Văn Khánh và mong muốn ở cương vị mới, ông Ngô Văn Khánh sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Giám đốc Sở Y tế tin tưởng, với đội ngũ lãnh đạo Thanh tra Sở được kiện toàn sẽ góp phần ổn định và nâng cao chất lượng công việc.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chánh Thanh tra Sở

Ông Ngô Văn Khánh, tân Chánh Thanh tra Sở Y tế phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông Ngô Văn Khánh phát biểu cảm ơn lãnh đạo Sở đã tin tưởng, giao nhiệm vụ mới, đồng thời sẽ luôn làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, phát huy năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo và CBCC Sở Y tế tặng hoa chúc mừng tân Chánh Thanh tra Sở

Quỳnh Trang – Mạnh Hùng