Triển khai gửi và nhận dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế điện tử từ ngày 1/7

Chiều 2/7, Bộ Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai gửi và nhận dữ liệu khám, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm Y tế (BHYT) điện tử theo quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Tham dự điểm cầu Quảng Ninh đặt tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh có đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế, BHXH tỉnh; đại diện các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, phòng khám đa khoa tư nhân tham gia KCB BHYT.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh

Quyết định số 4750/QĐ-BYT được ban hành ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan. Theo đó, các cơ sở khám KCB và cơ quan BHXH có trách nhiệm triển khai thử nghiệm việc gửi và nhận dữ liệu điện tử giấy chuyển tuyến BHYT, giấy hẹn khám lại… theo định dạng XML của các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định kể từ ngày 1/4/2024 và triển khai chính thức trong toàn quốc kể từ ngày 1/7/2024 để làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT. Việc triển khai gửi và nhận dữ liệu điện tử không chỉ đơn giản hóa thủ tục hành chính trong công tác khám chữa bệnh mà còn góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong chuyển tuyến. Đây cũng là căn cứ để giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, tính đến ngày 24/6/2024, toàn quốc mới có 5.823/12.946 cơ sở KCB gửi dữ liệu kiểm thử (đạt 44,9%), trong đó có 31,24% cơ sở KCB gửi dữ liệu kiểm thử đáp ứng yêu cầu.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai về hạ tầng công nghệ thông tin, việc tiếp nhận dữ liệu, liên thông dữ liệu theo chuẩn…từ đó đưa ra các giải pháp tháo gỡ để việc triển khai gửi và nhận dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả cao nhất như: đề xuất Vụ BHYT chủ trì họp với các bên viết phần mềm để điều chỉnh chung cho toàn quốc; sửa đổi các hướng dẫn của các trường thông tin để dễ thực hiện; rõ ràng minh bạch trong các thông tin lỗi, cái nào do lỗi phần mềm, cái nào do lỗi nghiệp vụ y tế…

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại cuộc họp, lãnh đạo BHXH Việt Nam tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đơn vị, đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp với Vụ BHYT (thuộc Bộ Y tế) kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở KCB tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ gửi và nhận dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT kể từ ngày 1/7/2024.

Quỳnh Trang – Thái Hoàn (CDC QN)