Trưa 7/9, Hà Nội thêm 29 ca mắc mới, trong đó có 3 ca tại cộng đồng

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trưa 7/9, thành phố ghi nhận 29 ca dương tính mới, trong đó 3 ca tại cộng đồng, 24 ca tại khu cách ly, 2 ca tại khu vực phong tỏa.

Hình minh họa. Ảnh: TTXVN

Các ca mắc mới phân bố tại Thanh Xuân (23), Thanh Trì (4), Hai Bà Trưng (1), Thường Tín (1); thuộc 3 chùm ca bệnh: Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26), chùm sàng lọc ho sốt (2), chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ cao (1).

Thông tin cụ thể 29 ca mắc mới như sau:

Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng (2)

1) L.T.T, Nữ, sinh năm 1974.

– Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: Bệnh nhân (BN) xuất hiện triệu chứng hắt hơi từ ngày 31/8, ngày 4/9 chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự, 2 vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra trạm y tế, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và ngày 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính

2) N.Q.T, Nam, sinh năm 1972.

– Địa chỉ: Nhân Chính, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN xuất hiện triệu chứng ho, hắt hơi vào ngày 4/9 và khai báo ra trạm y tế, ngày 5/9 được lấy mẫu gộp dương tính và ngày 6/9 được lấy mẫu đơn, cho kết quả khẳng định dương tính

Chùm sàng lọc đối tượng nguy cơ (1)

1) N.T.N, Nữ, sinh năm 1980.

– Địa chỉ: Tân Minh, Thường Tín.

– Dịch tễ: BN bị bệnh tâm thần phân liệt, hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại, sinh hoạt khác. Định kỳ lấy thuốc tại Trung tâm Y tế Thường Tín 2 tháng/lần, lần gần nhất lấy ngày 22/7. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao, kết quả dương tính

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (26)

1) Đ.X.H , Nam, sinh năm 1972.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, có kết quả dương tính.

2) Đ.X.H, Nam, sinh năm 2010.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9, có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, có kết quả dương tính.

3) Đ.A.T, Nam, sinh năm 2013.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 2/9 được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9, có triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, có kết quả dương tính.

4) N.T.P, Nam, sinh năm 2003.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.Đ. và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9, bệnh nhân có ho, đau mỏi người, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

5) H.T.T.H , Nữ, sinh năm 1970.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN T.T.C và chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Ngày 5-6/9, bệnh nhân có sốt, ho được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

6) L.X.K, Nam, sinh năm 1984.

– Địa chỉ: Tam Hiệp, Thanh Trì.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN Đ.T.M. Ngày 1/9, BN được lấy mẫu và chuyển vào khu cách ly. Ngày 5/9, có triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 6/9, được lấy mẫu kết quả dương tính.

7) Đ.T.T, Nữ, sinh năm 1971.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9, được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, có kết quả dương tính.

8) Đ.T.B, Nữ, sinh năm 1972.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8 được lấy mẫu nhiều lần âm tính. Ngày 1/9, được chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, có kết quả dương tính.

9) L.T.B, Nữ, sinh năm 1979.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 2/9, BN được chuyển cách ly tại Đại học (ĐH) FPT. Ngày 6/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

10) D.Đ.B, Nam, sinh năm 1962.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 2/9, BN được xác định là F1 của BN D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

11) B.T.A, Nam, sinh năm 1994.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 2/9, BN được xác định là F1 của BN B.T.H. T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

12) T.T.A, Nữ, sinh năm 1964.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 1/9, BN được xác định là F1 của BN D.T.Đ, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại ĐH FPT. Ngày 6/9, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

13 ) Đ.T.M.T, Nữ, sinh năm 1979.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: Bệnh nhân là F1 (mẹ) của BN Đ.V.H, ngày 29/8 được lấy mẫu (âm tính) và chuyển cách ly tại khu cách ly của quận. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

14 ) N.P.T, Nam, sinh năm 2015.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

15 ) N.T.T.P, Nữ, sinh năm 1978.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN N.T.Đ và chuyển cách ly tập trung từ ngày 31/8. Ngày 6/9, được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

16 ) T.Đ.M, Nam, sinh năm 2008.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 (con) BN T.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 6/9, BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

17 ) T.N.H.A, Nữ, sinh năm 2008.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 (con) BN T.V.D, đã được cách ly và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 6/9, BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

18 ) N.V.K.A, Nữ, sinh năm 2009.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 (con) BN V.T.H, đã được cách ly và xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 6/9, BN có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

19 ) N.T.H, Nữ, sinh năm 1979.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 (con) N.T.M. Ngày 22/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt được lấy mẫu kết quả dương tính

20 ) N.T.H, Nam, sinh năm 1954.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN L.T.H. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9, được lấy mẫu kết quả dương tính.

21 ) N.T.H, Nữ, sinh năm 1990.

– Địa chỉ: Khương Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN P.H.T. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả âm tính và chuyển vào khu cách ly. Ngày 6/9 có triệu chứng sốt, mỏi người được lấy mẫu kết quả dương tính.

22 ) N.T.T, Nữ, sinh năm 1993.

– Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

– Dịch tễ: BN là F1 của BN N.H.P. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

23 ) T.L.N, Nam, sinh năm 2012.

– Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 02/9, đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 5/9, được xác định là F1 (con) của BN T.X.H và được chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

24 ) V.M.T, Nam, sinh năm 2002.

– Địa chỉ: Minh Khai, Hai Bà Trưng.

– Dịch tễ: BN là F1 (bạn cùng trọ) của BN N.T.T, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 6/9, BN xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu, kết quả dương tính.

25 ) L.T.H.P , Nữ, sinh năm 1944.

– Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ 23/8. Ngày 6/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

26) N.T.G, Nam, sinh năm 2003.

– Địa chỉ: Tả Thanh Oai, Thanh Trì.

– Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 5/9. Ngày 6/9, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 3.614 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.569 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.045 ca.

Theo: VTV