Trung tâm Y tế Quảng Yên triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time- PCR

Nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 và trả kết quả nhanh chóng cho người dân, từ ngày 4/10/2021, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên đã triển khai dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time- PCR.

Cán bộ khoa Xét nghiệm TT Y tế thị xã Quảng Yên vận hành máy tách chiết

Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên xét nghiệm được tập huấn về chuyên môn nên ngay khi được bàn giao quản lý và sử dụng Hệ thống máy xét nghiệm Real time – PCR do Tập đoàn AMATA tặng thị xã Quảng Yên chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Y tế đã vận hành hiệu quả. Trong 15 ngày đầu triển khai, trung bình mỗi ngày Trung tâm thực hiện xét nghiệm cho hơn 100 khách hàng và trả kết quả ngay trong ngày lấy mẫu.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó trưởng khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên cho biết: “Trước đây chưa triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time-PCR tại Trung tâm thì sau khi lấy mẫu của khách hàng chúng tôi phải tốn thời gian, nhân lực và phương tiện để chuyển mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển Uông Bí để xét nghiệm. Và ngày hôm sau mới ra lấy kết quả về trả cho khách hàng được.”

Cán bộ khoa Xét nghiệm TT Y tế Quảng Yên làm chủ kỹ thuật xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real time- PCR

Hiện nay, nhờ làm chủ kỹ thuật, một ngày khoa xét nghiệm chạy mẫu 2 ca: Những khách hàng thực hiện lấy mẫu từ 7 đến10 giờ 30 sẽ được trả kết quả lúc 15 giờ và lấy mẫu từ 10 giờ 30 đến 16 giờ 30 sẽ được trả kết quả lúc 21 giờ. Trường hợp xét nghiệm cần kết quả ngay thì khoa xét nghiệm sẽ trả kết quả sau khi nhận mẫu 3 giờ, đảm bảo cho việc chẩn đoán của bác sĩ, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương được nhanh chóng, kịp thời, cũng như thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân khi cần giấy xác nhận xét nghiệm Covid-19.

Hải Ninh – Thu Giang ( CDC)