Trung tâm Y tế Tiên Yên hưởng ứng “Ngày hội xuân hồng”

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc “tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2021-2025”. Công văn số 2228/UBND-VX4, ngày 4/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về vận động hiến máu tình nguyện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Yên vừa tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022 tại Trung tâm văn hóa thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc.

“Ngày hội xuân hồng” năm nay được các cơ quan, đoàn thể trong huyện hưởng ứng nhiệt tình. Xác định được tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, ngay sau khi nhận được công văn của Huyện, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Y tế (TTYT) Tiên Yên đã nhiệt tình hưởng ứng. Ban Giám đốc TTYT Tiên Yên đã phân công cán bộ tham gia thực hiện công tác hỗ trợ điền phiếu đăng ký, khám sàng lọc, xét nghiệm và lấy máu…Đồng thời, cử một đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng phối hợp tổ chức sơ cấp cứu và vận chuyển người bệnh. Đặc biệt trong đợt hiến máu lần này có 8 cán bộ, nhân viên của TTYT Tiên Yên tham gia hiến máu; trong đó có nhiều y, bác sĩ đã hiến máu đến chục lần.

Cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế Tiên Yên tình nguyện hiến máu

“Ngày hội xuân hồng” được tổ chức đã lan tỏa trong toàn xã hội, thể hiện sâu sắc đạo lý ‘‘Thương người như thể thương thân’’của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mỗi người dân luôn nâng cao tinh thần nhân đạo, thể hiện lối sống đẹp, góp một phần công sức của mình vào công cuộc cứu người.

Cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế Tiên Yên hiến máu lan tỏa tinh thần cao đẹp

Cao Nhung, TTYT Tiên Yên