AGRIBANK CHI NHÁNH QUẢNG NINH TRAO TẶNG XE CỨU THƯƠNG CHO TRUNG TÂM Y TẾ VÂN ĐỒN