Bệnh viện Đa khoa tỉnh QN “chinh phục” kỹ thuật tiên tiến mang hy vọng cho những bệnh nhân nặng