Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh làm chủ nhiều kỹ thuật khó