BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG NINH: ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI TRONG CHỮA BỆNH, PHỤC HỒI CHỨC NĂNG