CDC QUẢNG NINH ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP BẢO VỆ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG