CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ: F0 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ, NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý