CHUYỆN CÙNG BÁC SĨ: QUY ĐỊNH VỀ CÁCH LY F1 ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN