Chuyên mục Y tế và cuộc sống số 11: Khám bệnh lưu động cho nhân dân vùng biên giới thành phố Móng Cái